Francès 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta EOI d'Amposta - A,C - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)
2 - Amposta EOI d'Amposta - CS,N - IN Fase d'elecció c 02858 (st:44)
3 - Móra d'Ebre EOI Ribera d'Ebre - PG,F - IN Fase d'elecció c 28796 (st:44)
4 - Tortosa EOI de Tortosa - A,G - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 23581 (st:44)
5 - Tortosa EOI de Tortosa - PA,JG - IN Fase d'elecció c 03075 (st:44)