Anglès 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tàrrega EOI de Tàrrega - OC,R - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
2 - Lleida EOI de Lleida - BC,J - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
3 - Lleida EOI de Lleida - CC,M - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
4 - Lleida EOI de Lleida - LT,JM - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
5 - La Seu d'Urgell EOI de La Seu d'Urgell - GC,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00829 (st:25)
6 - Tàrrega EOI de Tàrrega - BV,M - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:25) GPS