Anàlisi i química industrial 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - MV,MD - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01176 (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola del Treball - CA,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04276 (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola del Treball - TL,ME - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16692 (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola del Treball - BF,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20503 (st:1)
5 - Barcelona Institut Escola del Treball - SP,ML - PP Fase d'elecció c - (st:1)