Anàlisi i química industrial 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupaci
Canvia ordre: (forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Badalona Institut Pompeu Fabra - MC,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06372 (st:2)
2 - Badalona Institut Pompeu Fabra - MR,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09093 (st:2)
3 - Badalona Institut Pompeu Fabra - SM,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 21002 (st:2)
4 - Badalona Institut Pompeu Fabra - LV,I - IN Fase d'elecció c 23932 (st:2)
5 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Mercè Rodoreda - LV,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19170 (st:2)
6 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Mercè Rodoreda - VM,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15957 (st:2)
7 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - AG,E - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:2) TIC
8 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - PF,I - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01424 (st:2)
9 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - RP,SG - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 30296 (st:2)