Anàlisi i química industrial 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - RE,M - IN Adjudicació comarques c 29728 (st:4)
2 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - PG,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02581 (st:4)
3 - Terrassa Institut de Terrassa - CM,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02593 (st:4)
4 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - SD,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02819 (st:4)
5 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - NG,O - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03438 (st:4)
6 - Terrassa Institut de Terrassa - CM,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11780 (st:4)
7 - Terrassa Institut de Terrassa - GR,X - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14681 (st:4)
8 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - PF,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16470 (st:4)
9 - Terrassa Institut de Terrassa - MC,P - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16883 (st:4)
10 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - OO,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18412 (st:4)
11 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - IC,I - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24018 (st:4)
12 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - NL,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 25660 (st:4)
13 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - SC,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 26050 (st:4)
14 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - GB,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 27325 (st:4)
15 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - MR,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 28318 (st:4)
16 - Terrassa Institut de Terrassa - MP,L - IN Fase d'elecció c 08624 (st:4)
17 - Terrassa Institut de Terrassa - GG,M - IN Fase d'elecció c 24417 (st:4)
18 - Terrassa Institut de Terrassa - CP,M - IN Fase d'elecció c 24986 (st:4)
19 - Terrassa Institut de Terrassa - MF,VV - IN Fase d'elecció c 28594 (st:4)
20 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - JT,E - IN Fase d'elecció c 31082 (st:4)
21 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - SP,E - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)
22 - Barberà del Vallès Institut La Romànica - MC,L - PP Fase d'elecció c - (st:4)