GPS-Anàlisi i química industrial (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: fase, forma d'ocupaci i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter)

1 - Tarragona Institut Comte de Rius - SA,JD - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 04010 (st:43) GPS
2 - Tarragona Institut Comte de Rius - BC,E - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 05099 (st:43) GPS
3 - Tarragona Institut Comte de Rius - GA,EM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06000 (st:43)
4 - Tarragona Institut Comte de Rius - CE,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09873 (st:43)
5 - Reus Institut d'Horticultura i Jardineria - HS,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22257 (st:43)
6 - Tarragona Institut Comte de Rius - FS,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 27214 (st:43)
7 - Tarragona Institut Comte de Rius - SG,GA - PP Fase d'elecció c - (st:43)