Anàlisi i química industrial 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - RE,D - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 04457 (st:5) CMC
2 - Sant Celoni Institut Baix Montseny - CF,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20646 (st:5)
3 - Sant Celoni Institut Baix Montseny - PS,R - IN Fase d'elecció c 21873 (st:5)
4 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - CA,B - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:5) CMC