Anàlisi i química industrial 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Igualada Institut Milà i Fontanals - MT,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09674 (st:6)
2 - Vic Institut de Vic - ER,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 27128 (st:6)