Assessoria i processos d'imatge personal 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Torrevicens - MU,YE - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 00850 (st:25) CMC
2 - Lleida Institut Torrevicens - MC,I - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 01063 (st:25) CMC
3 - Lleida Institut Torrevicens - MG,CM - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 04836 (st:25) CMC
4 - Lleida Institut Torrevicens - SA,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 16017 (st:25) CMC