Assessoria i processos d'imatge personal 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - MS,L - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)
2 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - PH,T - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 24629 (st:3) CMC
3 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - AH,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 27001 (st:3) CMC
4 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - EF,S - IN Fase d'elecció c 31069 (st:3) CMC