Assessoria i processos d'imatge personal 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Cal·lípolis - PP,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18597 (st:43)
2 - Tarragona Institut Cal·lípolis - MLL,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19705 (st:43)
3 - Tarragona Institut Cal·lípolis - SM,MF - IN Fase d'elecció c 26038 (st:43)