Construccions civils i edificació 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - IL,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15607 (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola del Treball - AB,N - IN Fase preferent Article 25 c 13167 (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola del Treball - CS,M - PS Fase de confirmació c - (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola del Treball - GG,S - PS Fase de confirmació c - (st:1)