IAN-Construccions civils i edificació (Perfil lingüístic anglès) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Girona Institut Santa Eugènia - DT,H - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 16170 (st:17) CMC IAN
2 - Girona Institut Santa Eugènia - CI,F - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 20167 (st:17) CMC
3 - Olot Institut La Garrotxa - EM,MC - PP Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:17)
4 - Girona Institut Santa Eugènia - MP,J - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:17) CMC