Construccions civils i edificació 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - SL,F - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:2)
2 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - BR,A - IN Fase d'elecció c 00789 (st:2)