Construccions civils i edificació 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollerussa Institut Mollerussa - RC,V - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
2 - Lleida Institut Torrevicens - FL,S - PS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:25) CMC