Hoteleria i turisme 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Palafrugell Institut Baix Empordà - PM,MV - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:17) CMC
2 - Girona Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona - SI,E - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:17)
3 - Lloret de Mar Institut Ramon Coll i Rodés - BG,N - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 14721 (st:17) CMC
4 - Lloret de Mar Institut Ramon Coll i Rodés - PV,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 17623 (st:17) CMC
5 - Ripoll Institut Abat Oliba - MB,AM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10046 (st:17)
6 - Blanes Institut Serrallarga - SG,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16654 (st:17)
7 - Puigcerdà Institut Pere Borrell - TC,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18236 (st:17)
8 - Lloret de Mar Institut Ramon Coll i Rodés - CS,MT - IN Fase d'elecció c 01344 (st:17) CMC
9 - Blanes Institut Serrallarga - BT,S - IN Fase d'elecció c 29688 (st:17)
10 - Lloret de Mar Institut Ramon Coll i Rodés - SP,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 36000 (st:17) CMC