Hoteleria i turisme 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sort Institut Hug Roger III - SA,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24470 (st:25)
2 - Lleida Institut d'Hoteleria i Turisme - GF,MC - IN Fase d'elecció c 10528 (st:25)