Hoteleria i turisme 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Castelldefels Institut Mediterrània - MC,MM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12293 (st:3)
2 - Castelldefels Institut Mediterrània - PM,MT - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18824 (st:3)
3 - Castelldefels Institut Mediterrània - JB,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19574 (st:3)
4 - Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot - AG,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22334 (st:3)
5 - Castelldefels Institut Mediterrània - MB,I - IN Fase d'elecció c 01566 (st:3)
6 - Castelldefels Institut Mediterrània - AG,E - IN Fase d'elecció c 19678 (st:3)
7 - Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot - SR,J - PP Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:3)
8 - Castelldefels Institut Mediterrània - AM,L - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)