Hoteleria i turisme 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Cambrils Institut Escola d'Hoteleria i Turisme - TG,L - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
2 - Cambrils Institut Escola d'Hoteleria i Turisme - GP,RM - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 06823 (st:43)
3 - Cambrils Institut Escola d'Hoteleria i Turisme - CP,AM - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:43) TIC
4 - Cambrils Institut Escola d'Hoteleria i Turisme - BM,M - PP Fase d'elecció c - (st:43)