Hoteleria i turisme 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tortosa Institut Joaquin Bau - AM,MC - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)
2 - Amposta Institut Montsià - YC,C - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 16997 (st:44) GPS
3 - Amposta Institut Montsià - OP,J - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 20982 (st:44) EGI
4 - Tortosa Institut Joaquin Bau - MM,ME - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00606 (st:44)
5 - Amposta Institut Montsià - BF,T - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23557 (st:44)