EGI-Informàtica (Met. enfoc. globalitzat) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta Institut Montsià - MS,RM - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 09450 (st:44) EGI
2 - Amposta Institut Montsià - MV,J - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 11801 (st:44) EGI
3 - Ulldecona Institut Manuel Sales i Ferré - MV,MP - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 17527 (st:44) CMC
4 - Amposta Institut Montsià - ES,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17172 (st:44)
5 - Amposta Institut Montsià - CB,D - IN Fase d'elecció c 15642 (st:44)
6 - Tortosa Institut de l'Ebre - VA,GA - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)