Intervenció sociocomunitària 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - CV,MP - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:1) CMC
2 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - SP,I - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 00392 (st:1) CMC
3 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - VM,MC - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 08686 (st:1) CMC
4 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - BB,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 09096 (st:1) CMC
5 - Barcelona Institut Salvador Seguí - PT,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02024 (st:1)
6 - Barcelona Institut Salvador Seguí - GP,MJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05633 (st:1)
7 - Barcelona Institut Salvador Seguí - AS,MD - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07240 (st:1)
8 - Barcelona Institut Salvador Seguí - MR,MP - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 08830 (st:1)
9 - Barcelona Institut Salvador Seguí - DM,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12579 (st:1)
10 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - GF,A - IN Fase d'elecció c 00750 (st:1) CMC
11 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - VT,T - IN Fase d'elecció c 01795 (st:1) CMC
12 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - LDO,L - IN Fase preferent Article 25 c 01883 (st:1) CMC
13 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - OC,E - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:1) CMC
14 - Barcelona Institut Salvador Seguí - GP,S - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
15 - Barcelona Institut Salvador Seguí - PC,N - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)