Intervenció sociocomunitària 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Rubí Institut La Serreta - AB,M - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)
2 - Sant Cugat del Vallès Institut Leonardo da Vinci - PP,MI - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)
3 - Santa Perpètua de Mogoda Institut Estela Ibèrica - VC,I - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)
4 - Sabadell Institut Ribot i Serra - GA,F - CS Fase d'elecció c - (st:4) CMC
5 - Terrassa Institut Montserrat Roig - SG,S - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 06729 (st:4) GPS
6 - Sabadell Institut Ribot i Serra - MM,E - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 02993 (st:4) CMC
7 - Sabadell Institut Ribot i Serra - PC,AI - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05680 (st:4) CMC
8 - Sabadell Institut Ribot i Serra - TS,P - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05779 (st:4) CMC
9 - Terrassa Institut Montserrat Roig - CG,MP - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00318 (st:4)
10 - Terrassa Institut Montserrat Roig - GO,JT - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00350 (st:4)
11 - Rubí Institut La Serreta - MP,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01595 (st:4)
12 - Ripollet Institut Lluís Companys - JS,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01975 (st:4)
13 - Rubí Institut La Serreta - SC,MS - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02113 (st:4)
14 - Sant Cugat del Vallès Institut Leonardo da Vinci - AA,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02448 (st:4)
15 - Ripollet Institut Lluís Companys - BD,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03533 (st:4)
16 - Rubí Institut La Serreta - GB,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04055 (st:4)
17 - Terrassa Institut Montserrat Roig - EB,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04151 (st:4)
18 - Sant Cugat del Vallès Institut Leonardo da Vinci - VG,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04356 (st:4)
19 - Rubí Institut La Serreta - SR,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04385 (st:4)
20 - Terrassa Institut Montserrat Roig - BP,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04939 (st:4)
21 - Terrassa Institut Montserrat Roig - RP,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05781 (st:4)
22 - Rubí Institut La Serreta - LH,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10142 (st:4)
23 - Ripollet Institut Lluís Companys - CE,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14030 (st:4)
24 - Ripollet Institut Lluís Companys - GT,MA - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24255 (st:4)
25 - Sabadell Institut Ribot i Serra - PP,S - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:4) CMC
26 - Terrassa Institut Montserrat Roig - EA,N - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)