Navegació i instal·lacions marines 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Feliu de Guíxols Institut de Sant Feliu de Guíxols - BL,J - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:17)