Organització i processos de manteniment de vehicles 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - PS,VM - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 08219 (st:5) CMC
2 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - SA,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06158 (st:5)