Organització i projectes de fabricació mecànica 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - CM,N - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CG,JF - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15228 (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola del Treball - SJ,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18357 (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola del Treball - SC,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24126 (st:1)
5 - Barcelona Institut Escola del Treball - CT,M - IN Fase d'elecció c 18688 (st:1)
6 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - LB,P - IN Fase d'elecció c 30486 (st:1)