GPS-Organització i projectes de fabricació mecànica (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Valls Institut Jaume Huguet - TC,I - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 14163 (st:43) GPS
2 - Tarragona Institut Pere Martell - AP,VA - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00768 (st:43)
3 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - ER,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07468 (st:43)
4 - Tarragona Institut Pere Martell - SG,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12446 (st:43)
5 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - IB,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16292 (st:43)
6 - Tarragona Institut Comte de Rius - RC,FJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 26205 (st:43)
7 - Tarragona Institut Comte de Rius - CO,G - IN Fase d'elecció c 02191 (st:43)
8 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - PS,M - IN Fase d'elecció c 25444 (st:43)
9 - Tarragona Institut Pere Martell - SV,X - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 32946 (st:43)