Organització i projectes de sistemes energètics 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Girona Institut Santa Eugènia - SM,JA - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05551 (st:17) CMC
2 - Girona Institut Santa Eugènia - NF,E - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 12429 (st:17) CMC
3 - Girona Institut Santa Eugènia - CF,D - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 27590 (st:17) CMC