Organització i projectes de sistemes energètics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Guindàvols - FA,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20849 (st:25)
2 - Lleida Institut Guindàvols - FP,J - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 12661 (st:25)