Organització i projectes de sistemes energètics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - El Prat de Llobregat Institut Illa dels Banyols - SR,JC - IN Fase d'elecció c 00098 (st:3)