Organització i projectes de sistemes energètics 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - BV,M - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:4) CMC
2 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - GP,O - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 20567 (st:4) CMC
3 - Terrassa Institut de Terrassa - VP,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 21600 (st:4)
4 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - DZ,M - IN Fase d'elecció c 29403 (st:4) CMC