EDP-Organització i projectes de sistemes energètics (Proj. centre / Docència 2 esp.) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Tarragona Institut Pere Martell - TJ,J - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 13645 (st:43) EDP
2 - Vila Institut Ramon Barbat i Miracle - SA,LM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14585 (st:43)
3 - Tarragona Institut Pere Martell - MR,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15839 (st:43)