IAN-Processos de producció agrària (Perfil lingüístic anglès) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Olot Institut La Garrotxa - IR,M - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:17) IAN
2 - Salt Institut Salvador Espriu - FM,E - IN Fase d'elecció c 18735 (st:17) CMC
3 - Girona Institut Montilivi - DG,P - PP Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 2018-3-00007 (st:17)