Processos en la indústria alimentària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Hostalric Institut Vescomtat de Cabrera - SM,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10017 (st:17)
2 - Olot Institut La Garrotxa - FS,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 13356 (st:17)
3 - Olot Institut La Garrotxa - CR,J - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:17) GPS