Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - PM,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01766 (st:17)
2 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - CS,AM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03009 (st:17)
3 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - RG,FJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03625 (st:17)
4 - Figueres Institut Alexandre Deulofeu - MJ,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11977 (st:17)
5 - Palamós Institut de Palamós - FS,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18864 (st:17)
6 - Olot Institut La Garrotxa - AP,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19008 (st:17)
7 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - LA,M - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:17)