Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol - SF,MD - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)
2 - Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol - CT,MC - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00224 (st:3)
3 - Viladecans Institut de Sales - MS,MG - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05152 (st:3)
4 - Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol - RG,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19211 (st:3)
5 - Viladecans Institut de Sales - RG,O - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 26553 (st:3)