Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupaci
Canvia ordre: (forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Tarragona Institut Cal·lípolis - CS,E - IN Fase d'elecció c 18088 (st:43)
2 - Tarragona Institut Cal·lípolis - ES,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03174 (st:43)
3 - Tarragona Institut Cal·lípolis - FB,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01292 (st:43)
4 - Tarragona Institut Cal·lípolis - MN,M - IN Fase d'elecció c 09237 (st:43)
5 - Tarragona Institut Cal·lípolis - PP,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02297 (st:43)
6 - Tarragona Institut Cal·lípolis - SC,JL - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09327 (st:43)
7 - Tarragona Institut Cal·lípolis - ZG,F - IN Fase d'elecció c 17958 (st:43)