Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Tortosa Institut de l'Ebre - FB,ST - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01430 (st:44)
2 - Tortosa Institut de l'Ebre - CT,MJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02301 (st:44)
3 - Tortosa Institut de l'Ebre - FM,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09053 (st:44)