Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 
Ordre: fase, forma d'ocupaci i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter)

1 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - AC,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05694 (st:5)
2 - Mataró Institut Alexandre Satorras - NM,MJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06578 (st:5)
3 - Mataró Institut Alexandre Satorras - MG,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11115 (st:5)
4 - Mataró Institut Alexandre Satorras - BG,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 13443 (st:5)