Processos sanitaris 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Cervera Institut La Segarra - AH,J - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
2 - Lleida Institut Torrevicens - VS,I - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 12200 (st:25) CMC
3 - Lleida Institut Torrevicens - EP,N - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 26132 (st:25) CMC
4 - La Seu d'Urgell Institut Joan Brudieu - IB,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10626 (st:25)
5 - Lleida Institut Torrevicens - PV,MT - IN Fase d'elecció c 21344 (st:25) CMC
6 - Lleida Institut Torrevicens - PG,MC - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 29458 (st:25) CMC
7 - Cervera Institut La Segarra - VP,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 30919 (st:25)
8 - Lleida Institut Torrevicens - TP,A - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:25) CMC