Processos i mitjans de comunicació 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - AS,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17581 (st:1)
2 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CR,JL - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12924 (st:1)
3 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GP,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15752 (st:1)
4 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - LL,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04118 (st:1)
5 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - FP,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17974 (st:1)
6 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GC,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16559 (st:1)
7 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - VC,R - IN Fase d'elecció c 26971 (st:1)
8 - Lleida Institut Caparrella - LS,RM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16539 (st:25)
9 - Lleida Institut Caparrella - VF,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17400 (st:25)
10 - Lleida Institut Caparrella - CC,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12103 (st:25)
11 - Lleida Institut Caparrella - FB, - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20417 (st:25)
12 - Tarragona Institut Pere Martell - GM,IC - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02211 (st:43)
13 - Tarragona Institut Pere Martell - MV,C - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 17100 (st:43)
14 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - JN,LI - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05994 (st:4) CMC
15 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - MF,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 03751 (st:4) CMC
16 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - RI,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 18362 (st:4) CMC
17 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - SD,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 03994 (st:4) CMC
18 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - UG,MC - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23313 (st:4) CMC
19 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - VP,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35533 (st:4) CMC
20 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - MA,G - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 11401 (st:4) CMC