Processos i mitjans de comunicació 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - LL,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04118 (st:1)
2 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CR,JL - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12924 (st:1)
3 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GP,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15752 (st:1)
4 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GC,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16559 (st:1)
5 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - AS,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17581 (st:1)
6 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - FP,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17974 (st:1)
7 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - VC,R - IN Fase d'elecció c 26971 (st:1)