Processos i mitjans de comunicació 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - MF,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 03751 (st:4) CMC
2 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - SD,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 03994 (st:4) CMC
3 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - JN,LI - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05994 (st:4) CMC
4 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - MA,G - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 11401 (st:4) CMC
5 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - RI,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 18362 (st:4) CMC
6 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - UG,MC - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23313 (st:4) CMC
7 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - VP,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35533 (st:4) CMC