Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Terrassa Institut de Terrassa - PM,A - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)
2 - Terrassa Institut de Terrassa - FR,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05226 (st:4)
3 - Terrassa Institut de Terrassa - CB,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15365 (st:4)
4 - Terrassa Institut de Terrassa - DR,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17311 (st:4)
5 - Terrassa Institut de Terrassa - GM,RM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 28288 (st:4)
6 - Terrassa Institut de Terrassa - GB,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 30705 (st:4)