Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Manresa Institut Guillem Catà - FR,MR - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23984 (st:6) CMC
2 - Igualada Institut Milà i Fontanals - SG,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23398 (st:6)