Processos i productes d'arts gràfiques 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - CC,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18978 (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola del Treball - DG,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 26301 (st:1)
3 - Cornellà de Llobregat Institut Esteve Terradas i Illa - BP,PM - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 11381 (st:3) CMC
4 - Cornellà de Llobregat Institut Esteve Terradas i Illa - VF,L - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 16767 (st:3) CMC
5 - Girona Institut Santa Eugènia - AA,N - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 15430 (st:17) CMC
6 - Girona Institut Santa Eugènia - BP,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28932 (st:17) CMC
7 - Lleida Institut Caparrella - PP,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14549 (st:25)
8 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - CM,MC - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 15829 (st:4) CMC
9 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - PG,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 00199 (st:4) CMC
10 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - SP,FJ - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 13402 (st:4) CMC
11 - Tarragona Institut Pere Martell - MA,V - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14693 (st:43)
12 - Tarragona Institut Pere Martell - AF,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15349 (st:43)
13 - Tarragona Institut Pere Martell - CB,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23849 (st:43)
14 - Tortosa Institut de l'Ebre - GF,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19723 (st:44)
15 - Tortosa Institut de l'Ebre - PG,J - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 29481 (st:44)
16 - Tortosa Institut de l'Ebre - SP,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 28301 (st:44)