Processos i productes d'arts gràfiques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - PG,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 00199 (st:4) CMC
2 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - SP,FJ - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 13402 (st:4) CMC
3 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - CM,MC - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 15829 (st:4) CMC