Processos i productes de fusta i mobles 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Manresa Institut Guillem Catà - SA,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05446 (st:6) CMC