Sistemes electrònics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - MS,LA - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15135 (st:1)
2 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CD,AJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16833 (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola del Treball - ST,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19323 (st:1)
4 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GL,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23651 (st:1)
5 - Barcelona Institut Escola del Treball - RT,F - IN Fase d'elecció c 00859 (st:1)