Sistemes electrònics 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Badalona Institut La Llauna - CC,J - IN Fase d'elecció c 24848 (st:2)
2 - Badalona Institut La Pineda - BC,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 19929 (st:2) CMC